Ga naar de inhoud

2022-kernpunten

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Financien

Dorpsbelangen staat voor een kritisch financieel beleid…..

Mobiliteit

Dorpsbelangen zet in op het oplossen van knelpunten in de Risten en de Sint Bavostraat….

Economie

Dorpsbelangen zet in op waardevolle contacten met ondernemers…..

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen is de standaard…..

Cultuur

Voor de toekomst willen we in iedere kern voorzien in locaties om activiteiten te ontplooien…..

Groen

Wonen in een groene omgeving is prettig en gezond…..

Woningbouw

Zundert moet een aantrekkelijke gemeente blijven voor jong en oud….

Veiligheid

Dorpsbelangen vindt een eerlijke en rechtvaardige samenleving van groot belang…..

Zorg

Dorpsbelangen wil de kwaliteit van de zorg in de gemeente Zundert verbeteren…..

Sport

Sport is van groot belang voor onze gezondheid……

Onderwijs

Dorpsbelangen wil meer sportieve, culturele en creatieve beweging voor kinderen…..

Burgerparticipatie

Dorpsbelangen gaat de inwoners nog meer betrekken met ons Dorpspanel Inwonersadvies…..