Ga naar de inhoud

Charles van Campenhout

  • door

Verkiezingen 2022
Raads- en burgerleden

Charles van Campenhout
Eerste maanden van burgerlid bij Dorpsbelangen Burgerlid.
Nadat ik beëdigd ben, kwam het serieuze werk echt naar voren. Voordat ik gevraagd ben om bij Dorpsbelangen te komen, zag ik veel zoals ieder ander. Je had ook al snel een mening zonder de achtergrond te kennen. Nu je meer jezelf inleest in bepaalde stukken en o.a. bij de ronde ook andere partijen aanhoort, ga je anders tegen zaken aankijken en zie je dus meerdere kanten. Je kunt zo ook een “eerlijke” mening vormen. Gelukkig heeft Dorpsbelangen een fractie die veel ervaring heeft in het politieke veld van Zundert. Daar kan ik met eventuele vragen naar toe. Ook vanuit de gemeente wordt de mogelijkheid geboden om bij onduidelijkheden te vragen naar duidelijkheid om zo een goede afweging te kunnen maken. De manier van vergaderen tijdens de ronde is voor mij ook een leerproces geweest. Vanuit de gemeente is de mogelijkheid geboden om de handvatten die er zijn te gebruiken tijdens een vergadering en op een juiste manier in te zetten. Zo leren wij wanneer we o.a. een motie kunnen indienen. Maar die moet je eerst schrijven. Daar is ook wel een richtlijn voor. Ook wat een amendement is en wanneer je dat kunt gebruiken. Er komt veel bij kijken en het is veel leeswerk. Er kan zeker veel op het spel staan voor de burger en de gemeente Zundert. De eerste periode heb ik me veel georiënteerd en veel gelezen. De komende periode zal het vele lezen niet heel anders worden, maar ik ga proberen een richting te pakken, die goed past. In een gemeente is er niet één zaak, die belangrijk is, want dat zijn alle zaken. Dit wil niet zeggen, dat je alle zaken van haver tot gort moet kennen. Daarvoor ben je met een team.