Ga naar de inhoud

Ine Timmers – Raadslid

  • door
Ine Timmers

Verkiezingen 2018
De mensen die uw belangen behartigen

Ine Timmers – Raadslid
Democratie is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Daarom wil ik een actieve bijdrage leveren in het democratisch proces. Respect voor elkaar en rechtvaardigheid zijn voor mij het uitgangspunt. Waarden die ik herken in Dorpsbelangen. De afgelopen vier jaar als burgerlid heb ik ervaren dat het politieke proces soms taai of ingewikkeld kan zijn en het resultaat is vaak een compromis. Dat maakt de politiek ook boeiend. Het doet ertoe en kan voor mensen en de gemeenschap het verschil maken. Ik ben een buitenmens. Graag bezig in de tuin, met vee of de natuur. Een gezonde groene omgeving waar iedereen zich kan ontplooien vind ik belangrijk. Mijn werk is altijd gericht geweest op de ontwikkeling van het buitengebied. De wisselwerking tussen landbouw, natuur, landschap en recreatie speelt overal een rol. Deze kennis en ervaring wil ik graag inzetten voor de Zundertse politiek. In het debat zal ik vooral aandacht vragen voor natuur en landschap, omdat die anders geen stem hebben.