Ga naar de inhoud

Johan de Beer

  • door

Verkiezingen 2022
Trouw aan de Toekomst

Johan de Beer, Lijst 3 # 1
Ik ben Johan de Beer. Ik woon in het buitengebied van Achtmaal, op de ouderlijke boerderij, met mijn vrouw Gerda en 2 volwassen kinderen. Hobbymatig ben ik daar bezig met de fokkerij van Texelse schapen. Naast mijn werk voor het Waterschap (1991-2010) ben ik altijd maatschappelijk actief geweest. Rond 2000 ontstond er onrust in Zundert als gevolg van de ruilverkaveling. In die tijd heb ik, als voorzitter van het Actiecomité ruilverkaveling Zundert, de eerste contacten gelegd met de politiek en vanaf 2006 ben ik lid van de partij Dorpsbelangen. Dorpsbelangen staat dicht bij de mensen en het algemeen belang staat altijd voorop. In de periode 2006-2010 had ik, samen met René de Bruijn, een geweldige tijd in de Gemeenteraad van Zundert. Het is leuk om dingen voor elkaar te krijgen. In 2010 is de partij beloond met 4 raadszetels en werd ik wethouder. Het wethouder zijn gaf mij de kans om interessante nieuwe dingen aan te pakken. Ik geniet ook van de gesprekken met de inwoners, duidelijk en in gewone taal uitleggen hoe je ergens in staat. Een wethouder heeft een grote verantwoordelijkheid om het doel voor ogen te houden en het effect daarvan op de mensen, de bedrijven en de omgeving. Ik geniet ieder dag van het werk als wethouder. Daarom vraag ik ook voor de periode 2022-2026 weer uw vertrouwen.Als ervaren bestuurder zet ik mij graag in voor uw belang.