Ga naar de inhoud

René de Bruijn

  • door

Verkiezingen 2022
Trouw aan de Toekomst

René de Bruijn, Lijst 3 # 2
Ik ben René de Bruijn. Geboren in het buitengebied van Rijsbergen en woonachtig met mijn vrouw Dimph en twee kinderen (Jan en Eva) in Rijsbergen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als bedrijfsmanager in het Amphia Ziekenhuis. Sinds 1999 ben ik betrokken bij Dorpsbelangen. Ik ben raadslid voor Dorpsbelangen vanaf 2002 en sinds 2006 fractievoorzitter. Waarom Dorpsbelangen? Dorpsbelangen is binnen de coalitie een stabiliserende factor gebleken, mede door de waarden die zo kenmerkend zijn voor Dorpsbelangen: actief meewerken aan betrouwbaar beleid, vanuit bewezen deskundigheid. Algemeen belang gaat voor persoonlijk of partijbelang. Dorpsbelangen hecht aan eerlijkheid, ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ , houdt niet van gedraai en voert een consistent beleid. Mede door daadkrachtig optreden van Dorpsbelangen zijn veel projecten gerealiseerd of staan op het punt gerealiseerd te worden. Dorpsbelangen is er veel aan gelegen om de gemeente Zundert haar zelfstandigheid te laten behouden. Zundert, met haar kerkdorpen, moet een plaats blijven waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het welbevinden van de inwoners staat voorop. Uw mening, zeker wanneer deze goed beargumenteerd wordt, telt zeker mee en kan besluitvorming beïnvloeden. Dat is echte democratie. Ondanks het feit dat met minder financiële middelen belangrijke besluiten genomen moeten worden zien wij de komende jaren met vertrouwen tegemoet. Uw vertrouwen in onze partij is daarbij voor ons een belangrijke ruggensteun. Ik zal er alles aan doen om het welzijn, de leefbaarheid voor de inwoners te handhaven en zo mogelijk te verbeteren.