Meteen naar de inhoud

Inwonersadvies
een Dorpspanel

Dorpsbelangen is een nieuw initiatief gestart
om de burgers meer bij de politiek te betrekken
door het vormen van Inwonersadvies, een Dorpspanel.


“Anno 2019 moeten we inwoners op een andere manier naar hun mening vragen”

Dorpsbelangen aan de slag met Inwonersadvies

ZUNDERT –Dorpsbelangen heeft  ” Inwonersadvies, een Dorpspanel” opgericht om inwoners op een actieve manier te betrekken bij de lokale politiek. “De traditionele achterbanvergaderingen werken namelijk niet meer,” zo vat René de Bruijn, fractievoorzitter van Dorpsbelangen, de aanleiding voor dit initiatief samen.


Niet meer representatief
Met de oprichting van een vast inwonerspanel geeft Dorpsbelangen een nieuwe invulling aan het betrekken van inwoners bij de lokale democratie. René vertelt: “Inwoners raken pas politiek actief als het dicht bij huis is, bij de voordeur. Anno 2019 moeten we inwoners daarom op een andere manier naar hun mening vragen.  Wij vinden het belangrijk dat we bij onderwerpen die we in de gemeenteraad behandelen en veel mensen raken, ook een goede afspiegeling van de mening van de inwoners van Zundert hebben. Onze traditionele achterbanvergaderingen waar we deze onderwerpen ook bespreken zijn niet meer representatief. Het is beperkt wat er aan nieuwe gezichten op deze vergaderingen afkomt. Daar hebben alle politieke partijen overigens mee te kampen. We moeten en willen inwoners op een ander manier aan ons gaan binden. Hun meningen verrijken ons enorm.”

Onderwerpen
Het idee voor het “Inwonersadvies” is niet nieuw. In verkiezingstijd borrelden de eerste ideeën voor een panel op. Het is volgens René niet de bedoeling om de deelnemers wekelijks te bestoken met vragen. “Nee, geen zorgen”, lacht René. “We benaderen ons panel bij onderwerpen die zich daarvoor lenen, dus niet met alle onderwerpen die in de raad behandeld worden. Bij het ene onderwerp polsen we inwoners bijvoorbeeld met stellingen. Dat kan op een digitaal forum, of via een vragenlijst. Een ander onderwerp is wellicht beter geschikt om live over van gedachten te wisselen. Als je geen affiniteit hebt met een bepaald thema, dan mag je ook gerust een keer overslaan tot er een thema voorbij komt wat wel aanspreekt.”

Wij beloven u:
– U wordt uitgenodigd wanneer Dorpsbelangen een onderwerp met een openbare discussie behandelt
– Uw emailadres wordt nergens anders voor gebruikt en aan niemand anders verstrekt
– Wij houden geen andere gegevens van u bij
– U kunt met een enkel berichtje stoppen, dan wordt uw emailadres verwijderd uit onze bestanden
– Uw meningen worden alleen door fractie, burgerleden en bestuur van Dorpsbelangen gelezen, en niet gepubliceerd

Helpt U ons de politiek meer in contact met de inwoners te brengen?