Ga naar de inhoud

Bestuur en dienstverlening

  • door
Bestuur

Verkiezingen 2018
Kernpunten

Bestuur en dienstverlening
Dorpsbelangen hecht groot belang aan de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. Kwaliteit, doelmatigheid en zelfstandigheid is onze insteek.

Samenwerking met andere gemeenten zal de dienstverlening kwalitatief verbeteren met een efficiëntere aanpak en beheersbare kosten. Dorpsbelangen ziet dit als noodzakelijk. De gemeenteraad heeft besloten dat Zundert een zelfstandige regiegemeente wordt. Dat houdt in dat we wel ondersteunen maar minder zelf doen, meer loslaten, meer regisseren. De regiegemeente zal met enkele buurgemeenten voor de basistaken samenwerken. De organisatie wordt kleiner en de dienstverlening dichter bij u. Dorpsbelangen vindt dat er stevig gestuurd dient te worden op de dienstverleningsprestaties. De laatste raadsperiode hebben wij hierin al stappen gezet. Zaken moeten goed gedaan worden. Dat speelt bij alle contactmomenten: balie, receptie, telefoon, gesprekken, brieven, email, digitale aanvragen en contact via sociale media. U vindt persoonlijk contact, waarbij meegedacht wordt, heel belangrijk, of u nu particulier of als ondernemer met de gemeente praat. Dat vraagt van het ambtelijk apparaat verstand van zaken, het bieden van oplossingen, creatief meedenken en de belangen van alle partijen in de gaten houden. De gemeente is dichtbij en sluit aan op de kracht van de dorpskernen en maatschappelijke initiatieven. Een mooi voorbeeld hiervan is dat de gemeente het voor inwoners gemakkelijker heeft gemaakt om gebreken of problemen, zoals zwerfafval of vandalisme, via haar website digitaal te melden via “klik en meld” en “Buitenbeter” app. Vanuit inwoners horen we dat meldingen snel en adequaat worden opgepakt. Dorpsbelangen wil daarom meer bekendheid geven aan de “BuitenBeter” app en ” Klik en meld” op de website.