Ga naar de inhoud

Burgerparticipatie

  • door
Burgerparticipatie

Verkiezingen 2018
Kernpunten

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie vraagt veel van de inwoners maar ook van bestuurders. Dorpsbelangen gaat de inwoners nog meer betrekken.

De afgelopen periode is de verhouding tussen de overheid en burgers flink aan het veranderen. Taken gaan van het rijk naar de gemeente en de regering wil meer actieve deelname van de inwoners, de participatiesamenleving. Vroeger hoorde u wat er besloten was, nu wordt u actief om uw mening gevraagd. Inwoners moeten betrokken worden. Dat gaat van luisteren naar de ervaringen tot meebeslissen over het beleid of zelfs beheer van voorzieningen door de betrokkenen. Dorpsbelangen is ervan overtuigd dat hiervoor meer direct contact tussen overheid en burger nodig is. Direct contact vergroot het wederzijds vertrouwen en stimuleert betrokkenheid bij de lokale politiek bij u, de mensen over wie het gaat. We hebben uw initiatieven,ideeën en creativiteit nodig. Een gat dat de overheid bewust laat vallen en dat door u zelf ingevuld moet worden. Denk hierbij aan het inrichten van uw eigen wijk. De e-democratie is in opkomst. Via digitale platforms, apps en sociale media laten de betrokkenen steeds vaker van zich horen over allerlei zaken. Op eigen initiatief of op uitnodiging van de overheid, het doel blijft hetzelfde: meer betrokkenheid, betere besluiten en meer draagvlak. De opkomst van de e-democratie vereist volgens Dorpsbelangen een andere instelling van bestuurders. De input van burgers is een welkome aanvulling die Dorpsbelangen met open armen ontvangt en mee neemt in zijn besluitvorming. Daar kunt u ons op aanspreken.