Ga naar de inhoud

Economie

  • door
Economie

Verkiezingen 2018
Kernpunten

Economie
Bedrijven zijn van groot belang voor een levendige gemeente. Dorpsbelangen stimuleert het midden- en kleinbedrijf en zoekt naar creatieve oplossingen voor leegstand in het buitengebied.

De economie is belangrijk voor een welvarende leefomgeving. Wonen en werken binnen onze gemeente moet tot in lengte van jaren mogelijk zijn. Midden- en klein bedrijf zijn heel belangrijk, en verdienen ondersteuning. We willen het gesprek aangaan met bedrijven die zo gegroeid zijn dat hun locatie te klein is geworden. Zo kunnen we de overgang begeleiden naar betere en duurzame locaties en komt er ruimte vrij voor andere bedrijven. Bedrijventerreinen zoals Waterman II of Beekzicht verdienen een campagne om bedrijven te trekken. In ons buitengebied bieden wij ontwikkelruimte voor de primair agrarische bedrijven zoals de boomkwekerij, zacht fruit en de veehouderij. Agrarische bedrijven moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en Dorpsbelangen wil ze de ruimte geven dat te kunnen doen. We willen de leegstand van agrarische gebouwen en andere leegstaande gebouwen aanpakken. Met bewoners samen zoeken we naar oplossingen om ook de kansen voor glasvezel en energie,- en wateropgaven te benutten. Alle ontwikkelingen hangen uiteraard samen met natuur- en landschapswaarde. Een mooi buitengebied is aantrekkelijk om in te werken maar ook om er te wonen of recreëren. Hoogwaardige arrangementen kunnen onze gemeente nog aantrekkelijker maken voor de toerist. Het PRET, krijgt samen met VVV Zundert, de ruimte van Dorpsbelangen om daar actief invulling aan te geven. Het realiseren van een fietspad langs de Aa of Weerijs, op het Rijsbergs grondgebied, geeft een extra stimulans aan de recreatieve sector.