Ga naar de inhoud

Geldzaken

  • door
geldzaken

Verkiezingen 2018
Kernpunten

Geldzaken
Dorpsbelangen staat voor zaken op orde en efficiënt en doelmatig besteden van maatschappelijk geld.

Dorpsbelangen staat voor een robuuste begroting. WOZ-verhogingen kunnen alleen maar samen gaan met extra investeringen met zichtbaar maatschappelijk nut. Een reële begroting en goed omgaan met de gemeentelijke middelen is een continu aandachtspunt. Zorgen dat de basis op orde is, dat we de eventuele risico’s goed in beeld hebben maar dat er ook ruimte is om te investeren.