Ga naar de inhoud

Groen

  • door
Groen

Verkiezingen 2018
Kernpunten

Groen
Een groene gemeente moet zijn groen goed beheren. Zuinig zijn op wat er is en gebruik maken van aanwezige vakkennis.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat 75 % van de gemeenten meer groen in bebouwde kom heeft dan de gemeente Zundert. Als gemeente met toonaangevende boomkwekerijen is dit onbegrijpelijk. U liet ons weten dat het huidige beheer van het openbaar groen onvoldoende is. Dorpsbelangen wil daarom investeren in het groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Dit om in de toekomst een fijne en gezonde woon- en werkomgeving te bieden. Samen met bewoners zullen we in kaart brengen wat binnen de bebouwde kom de belangrijke groenstructuren zijn om te behouden en versterken (amendement Dorpsbelangen, januari 2016). Daarbij zal worden gekeken of de huidige planologische bescherming voldoet. Samen met u gaan we het onderhoud van het groen in de wijk verbeteren. Het is de uitdaging om het groen er het hele jaar door aantrekkelijk uit te laten zien in aansluiting bij de wensen van de buurt. Als u samen met uw straat of buurt bij wilt dragen aan het onderhoud van het openbaar groen of het opruimen van afval dan kan dat in overleg met de gemeente. De servicedienst kan initiatieven ondersteunen. De gemeente Zundert heeft prachtige natuurgebieden. Waardevol voor natuur, recreanten en toeristen. Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat deze natuurgebieden vanuit de kernen via aantrekkelijke routes toegankelijk zijn. Dit kan in samenwerking met PRET, natuurorganisaties, waterschap en particuliere grondeigenaren. De middelen vanuit het landschapsfonds zullen strategisch worden ingezet. Op voordracht van Dorpsbelangen is met de motie van 12 november 2017 afgesproken dat in het tweede kwartaal 2018 aan de gemeenteraad een notitie wordt voorgelegd.