Ga naar de inhoud

Onderwijs

  • door
Onderwijs

Verkiezingen 2018
Kernpunten

Onderwijs
Kinderen moeten kunnen spelen. Dorpsbelangen wil meer sportieve, culturele en creatieve beweging voor kinderen. Scholen horen in de wijk/kern.

Kinderen moeten kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Dorpsbelangen wil meer sportieve, culturele en creatieve beweging voor kinderen. Kinderen moeten in hun nabijheid kunnen leren en spelen. Dorpsbelangen neemt de uitslag van het draagvlakonderzoek IKC Zundert/Klein-Zundert mee en zal hierin de juiste balans in nabijheid en kwaliteit van onderwijs zoeken. Dorpsbelangen stimuleert dat scholen zichzelf ontwikkelen tot een voorziening waar kinderen kunnen leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Dorpsbelangen wil ook een bijdrage leveren aan de creatieve en culturele ontwikkeling van kinderen. In het basisonderwijs wordt gewerkt met het cultuurmenu van Koepel dat wij ondersteunen. Wij stimuleren eigen initiatieven vanuit het onderwijs ten behoeve van kunst en cultuur. Een mooi voorbeeld hiervan is het adopteren van monument Vloeiweide door de basisschool in Rijsbergen. Wij hebben aandacht voor talentontwikkeling, dit is een investering in de toekomst. Daarom zijn wij voorstander van het aanbieden van buitenschoolse activiteiten waarbij kinderen hun talenten en interesses kunnen ontplooien. Hierbij denken wij aan muziek, beeldende kunst e.d. Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.  Sporten is gezond. Bewegen is belangrijk voor kinderen, voor hun lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. Daarom behoren leerlingen in het basisonderwijs twee uur per week bewegingsonderwijs te krijgen. Vanwege de afstand tot de gymzaal zijn basisscholen St. Anna en St. Antonius voor hun onderbouwgroepen afhankelijk van busvervoer. Wij willen dit uitbreiden van één naar twee keer per week zodat ook deze leerlingen die noodzakelijke twee uur bewegingsonderwijs krijgen.