Ga naar de inhoud

Sport

  • door
Sport

Verkiezingen 2018
Kernpunten

Sport
Sport is van groot belang voor onze gezondheid en onderlinge binding. Daarom moet sport toegankelijk zijn voor iedereen. Dorpsbelangen ondersteunt goede initiatieven van verenigingen.

Sport in elke vorm draagt bij aan het welzijn van iedereen. Van jong tot oud, groot of klein, sport brengt mensen bij elkaar en verbindt ze. Iedereen moet binnen zijn mogelijkheden de gelegenheid krijgen te kunnen bewegen. Dat gaat van speeltoestellen in de wijken tot goede fietspaden in het buitengebied. Hoewel de gemeente sport enorm belangrijk vindt, wordt er gewerkt aan de zelfredzaamheid van verenigingen. Verenigingen weten zelf het allerbeste hoe zij moeten handelen. Dorpsbelangen wil verenigingen zoveel mogelijk faciliteren om de kwaliteit en het unieke karakter van elke vereniging te waarborgen. Budgetoverheveling op basis van maatwerk per vereniging kan hierbij een oplossing bieden.