Ga naar de inhoud

Veiligheid en handhaving

  • door
Veiligheid

Verkiezingen 2018
Kernpunten

Veiligheid en handhaving
Dorpsbelangen komt op voor veilig wonen. Door het selectief inzetten van camera’s  willen wij de veiligheid van onze burgers bevorderen. Het buitengebied moet met een flexibel bestemmingsplan en gerichte controles aantrekkelijk blijven voor gewenste bedrijven en particulieren.

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een prettig woonklimaat. Wij streven een rechtvaardige en eerlijke samenleving na waarin geen plaats is voor excessen. Als overheid hebben wij een belangrijke taak om criminaliteit te bestrijden en in de kiem te smoren. Dat gebeurt door de landelijk gestuurde overheden. De maatschappij verhardt en criminelen worden steeds brutaler. De landelijke overheid kan dit niet alleen. Hierin heeft de gemeente maar ook u een rol. Iedereen ziet in zijn of haar directe omgeving wel eens zaken die verdacht zijn of niet door de beugel kunnen. De Buurtpreventie heeft onder andere hier een merkbare verbetering gebracht. Dorpsbelangen wil verder gaan. Wij vinden selectief camera toezicht, mits goed beheerd en privacy en veiligheid in balans, in risicogebieden een nuttig instrument Dorpsbelangen kijkt kritisch naar vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied. Het is zaak om gebouwen in gebruik te houden met gewenste bedrijven. Leegstaande grote stallen of schuren zonder toekomstige bestemming willen wij graag gesloopt of beperkt in afmeting zien. In de afgelopen raadsperiode hebben we heftige handhavingssituaties beleefd. Die hebben wij met doortastend optreden gelukkig in goede banen geleid. Dorpsbelangen maakt zich hard voor een efficiënte en doelmatige handhaving. Wij denken hierbij onder andere aan thema gericht controleren. Meldingen van misstanden moeten meer aandacht krijgen.