Ga naar de inhoud

Verbindingen in ruime zin

  • door
Verbindingen

Verkiezingen 2018
Kernpunten

Verbindingen in ruime zin
De gemeente Zundert is geen eiland. Dorpsbelangen wil goede verbindingen met openbaar vervoer, een complete randweg en 100% internet dekking.

Tijden veranderen en het wordt drukker op de wegen. Ook in de gemeente Zundert zien we een toename in de verkeersstromen. In het buitengebied worden de bermen ernstig kapot gereden. In de vorige periode is een project gestart om in het buitengebied de wegen te voorzien van verharde bermstroken. Dorpsbelangen wil dit proces versnellen vanwege de veiligheid. Dorpsbelangen is al lang een ferm voorstander van meer fietspaden. Niet alleen voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor de recreatieve fietser. Dorpsbelangen wil het fietspad langs de Aa of Weerijs doortrekken van de Bakkebrugstraat tot aan de Belgische grens. Ook wil Dorpsbelangen meer aansluitpunten voor elektrische auto’s. Met de randweg van Zundert hebben we al veel bereikt maar nog niet alles. Dorpsbelangen streeft ernaar een zuidelijke ontsluiting te voltooien waarbij een afweging gemaakt wordt tussen de verschillende varianten. Met deze ontsluiting krijgt ook het verkeer van en naar Wernhout en industrieterrein Beekzicht een goede doorstroming. Hierbij hoort ook een voortvarende aanpak van de herinrichting van de Molenstraat in Zundert. Daar zetten wij onze schouders onder. Dorpsbelangen is alert op een goede aansluiting en toegankelijkheid van het openbaar vervoer en staat open voor nieuwe vormen van dat vervoer. De gemeente Zundert is een prima plaats voor ondernemers. Om dat zo te houden, moet de infrastructuur aan de eisen van de tijd blijven voldoen. Dorpbelangen vindt dat er nog teveel gebieden zijn die niet tot nauwelijks toegang hebben tot internet. Een optimaal netwerk is noodzakelijk voor het wonen en werken. Dorpsbelangen streeft naar de aanleg van een glasvezel netwerk om de digitale snelweg maximaal te benutten.