Ga naar de inhoud

Woningbouw

  • door
Woningbouw

Verkiezingen 2018
Kernpunten

Woningbouw
Dorpsbelangen bouwt graag afgestemd op de behoefte van vandaag en de techniek van morgen.

Dorpsbelangen is altijd alert op de aard van de bouwprojecten. De noodzaak om daar grondig naar te kijken wordt alleen maar groter. Bouwen in alle kernen is het uitgangspunt. Nieuwe en bestaande ontwikkelaars stimuleren wij om actief te zijn op de Zundertse woningmarkt. Met deze partijen en de woningbouwcorporatie bouwen we naar behoefte van de inwoners. Wij letten daarbij extra op levensloopbestendigheid en energieneutraal bouwen. Ruimtelijke elementen zoals groen, water en speelvoorzieningen worden zeker niet over het hoofd gezien. Het parkeren krijgt hierbij extra aandacht.