Ga naar de inhoud

Zorg

  • door
Zorg

Verkiezingen 2018
Kernpunten

Zorg
In de zorg kijkt Dorpsbelangen waar het beter kan en moet met kwaliteit en bereikbaarheid.

De decentralisatie in de zorg is alweer ingevoerd sinds 1 januari 2015. De zorg moest laagdrempelig worden en op één punt te verkrijgen zijn. De basis hiervoor is gelegd maar kan op onderdelen beter. Er zijn meerdere ingangen nodig om een goed zorgpakket te ontvangen en de bureaucratie wordt in veel gevallen als meer belastend ervaren. Hier dient onderzoek naar gedaan te worden, niet praten over maar praten met inwoners die zorg nodig hebben. Dorpsbelangen wil de sterke en zwakke punten van diverse systemen/werkmethodes in kaart brengen. Luisteren naar inkopers, hulp- en of dienstverlening (zorgaanbieders), inwoners en hun sociaal netwerk. Op deze manier kunnen we klachten vaststellen, zien waar de samenwerking vast loopt en meer/betere zorg leveren. Ons doel is voorkomen dat eenzame inwoners tussen wal en schip raken, hulp aan kwetsbare inwoners verbeteren, verspilling en bureaucratie voorkomen, overgang van Jeugdwet naar WMO beter en efficiënter laten verlopen en een gemeente die hart toont voor de inwoners die zorg nodig hebben. Belangrijk blijft wat Dorpsbelangen betreft maatwerk en het “oormerken” van de budgetten binnen de zorg. Inwoners dienen de zorg, begeleiding en ondersteuning te krijgen die nodig is. Hierin is in 2017 al een enorme stap gemaakt doordat hulp- en of dienstverlening (zorgaanbieders) werken via een resultaatverplichting/resultaatovereenkomst. Door deze aanpak worden zij verplicht resultaten/doelen te bereiken en goede zorg te leveren, maar hierin kan absoluut een verbeterslag gemaakt worden.