Ga naar de inhoud

Burgerparticipatie

  • door
Burgerparticipatie

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Burgerparticipatie
Dorpsbelangen gaat de inwoners nog meer betrekken met ons Dorpspanel Inwonersadvies. Ook willen wij burgerinitiatieven stimuleren.
De afgelopen periode veranderde de verhouding met de overheid. We leven in een eeuw waarin afstanden soms groter lijken te worden. Geen letterlijke afstanden van punt A naar punt B, maar afstanden tussen mensen in contact en sociale binding. Hoewel er dankzij de technologie steeds meer mogelijkheden zijn om te communiceren en je te verbinden met een groep, hebben zowel gemeenten als inwoners moeite elkaar te vinden in een juiste vorm van communicatie. Taken gaan van het rijk naar de gemeente en de regering wil meer actieve deelname van de inwoners. Ook wel de participatiesamenleving genoemd. Inwoners moeten mee kunnen praten. Een burgerinitiatief is hierbij een instrument. Dat gaat van luisteren naar de ervaringen tot meebeslissen over het beleid of zelfs beheer van voorzieningen door de betrokkenen. Dorpsbelangen is ervan overtuigd dat hier voor meer direct contact tussen overheid en inwoner nodig is. Direct contact vergroot het wederzijds vertrouwen en stimuleert betrokkenheid bij de lokale politiek, bij u, de mensen over wie het gaat. We hebben uw initiatieven, ideeën en creativiteit nodig. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen aan het straatmeubilair in uw wijk of ideeën voor afvalinzameling. De opkomst van de e-democratie vereist volgens Dorpsbelangen een andere instelling van bestuurders. De input van inwoners is een welkome aanvulling die Dorpsbelangen met open armen ontvangt en meeneemt in zijn besluitvorming. Daar kunt u ons op aanspreken. Burgerparticipatie is daarom een belangrijk instrument om de ervaring van inwoners te verbeteren. De mening van een inwoner is op die manier meer waard. De digitale ontwikkeling vraagt aandacht en begeleiding voor ouderen die de E- democratie niet kunnen volgen. De dienstverlening vanuit de gemeente naar de inwoners blijven we kritisch volgen.