Ga naar de inhoud

Cultuur

  • door

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Cultuur
Voor de toekomst willen we in iedere kern voorzien in locaties om activiteiten te ontplooien. Dorpsbelangen wil verenigingen en organisaties blijvend ondersteunen door zich hard te maken voor het huidige subsidiebeleid.

Samen tot bloei komen
Zundert is een gemeente met veel bloeiende culturele activiteiten en evenementen. Cultuur verbindt mensen met elkaar en geeft ruimte tot zelfontplooiing. Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennis neemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.

Parels in Zundert
Het corso is inmiddels erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Met de inrichting van de nieuwe corsobouwplaatsen zijn we klaar voor de toekomst. Een intensief traject dat samen met de buurtschappen tien jaar geleden is gestart en nu bijna is afgerond. Het Van Goghhuis is een van de iconen uit Van Gogh Nationaal Park. Rond het thema van Gogh is een mooie samenwerking met andere gemeenten en organisaties ontstaan. Dit biedt kansen om de verbinding tussen cultuur, natuur en landschap te versterken, bijvoorbeeld met thematische fiets- en wandelroutes en culturele en educatieve activiteiten. Dorpsbelangen hecht eraan dat we als gemeente initiatiefnemers faciliteren en wil het Platform Recreatie en Toerisme (PRET) blijven ondersteunen. Hiervoor willen wij inkomsten uit de toeristenbelasting inzetten.

In elke kern locaties voor culturele activiteiten
De vele verenigingen en zelfstandig kunstenaars in onze gemeente zorgen voor inspiratie en dragen bij aan de ziel van de kernen. Voor de toekomst willen we in iedere kern voorzien in locaties om activiteiten te ontplooien. Onze gemeenschapshuizen vervullen hierin een belangrijke rol. De stichtingen en dorpsraden zijn voor Dorpsbelangen een belangrijke gesprekspartner. Dorpsbelangen wil bij de ontwikkeling van de Schroef, het voormalig Cultuur Centrum Zundert, kansen benutten om diverse gebruiksfuncties te combineren. Met voortzetting van het subsidiebeleid wil Dorpsbelangen de verenigingen en organisaties blijvend ondersteunen.