Ga naar de inhoud

Duurzaamheid

  • door

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Duurzaamheid
Duurzaam bouwen is de standaard. Geen nieuwe windmolens in ons mooie en gevarieerde landschap. We gaan pas van het gas af als er goede betaalbare alternatieven voor handen zijn. Inwoners moeten meer betrokken worden bij de afvalscheiding en hebben zo grip op hun eigen kosten en dragen bij aan de circulariteit van grondstoffen.

Energietransitie stap voor stap en samen met de inwoners
De energietransitie moet stap voor stap, samen met de inwoners, opgepakt worden. Dorpsbelangen heeft daarbij specifieke aandacht voor de betaalbaarheid. We zetten in op innovatieve technieken en gaan pas van het gas af als er goede betaalbare alternatieven voor handen zijn. Dorpsbelangen wil geen extra windmolens naast de windmolens langs de A16. Ons mooie en gevarieerde landschap mag niet verstoord worden door de komst van nieuwe windmolens.

Ontwikkelingen buitengebied
Ontwikkelingen in het buitengebied moeten gebaseerd zijn op een duurzame, toekomstbestendige inrichting. De klimaat- en wateropgaven zouden standaard onderdeel moeten zijn bij ontwikkelingen in het buitengebied. Mocht dat leiden tot spanningen, dan gaan partijen gezamenlijk aan tafel. Dit vraagstuk lossen we alleen op als we respect hebben voor ieder z’n standpunt.

Afvalscheiding samen oppakken met onze inwoners
Inwoners moeten meer betrokken worden bij de circulaire economie. Het maximaal scheiden van afval kan in onze regio leiden tot een nieuwe economie. We willen circulariteit zichtbaarder maken en dichter bij onze inwoners brengen. Inwoners dragen op deze manier bij aan de kostenontwikkeling van de verwerking van afval en grondstoffen. De gemeente moet een actieve communicatiecampagne ontwikkelen voor onze inwoners.

Woning verduurzamen
Bouwen en duurzaamheid zijn met elkaar verbonden. Bij nieuwbouwprojecten is het vanzelfsprekend dat de lat op het gebied van duurzaamheid hoog ligt. Bij aanpassing of verbouwen van bestaande woningen is er vaak een mogelijkheid om extra te isoleren, duurzame materialen te kiezen en/of alternatief te verwarmen. Dorpsbelangen is groot voorstander van zonnepanelen op eigen daken en daar waar mogelijk aanschaf van warmtepompen. De opgaven van duurzaamheid (energie en warmte) moeten stap voor stap, samen met onze inwoners en bedrijven, ontwikkeld worden. Met inzet van de energiecoaches, het energieloket en een goede communicatie willen we inwoners begeleiden in het verduurzamen van hun woning.