Ga naar de inhoud

Economie

  • door
Economie

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Economie en Innovatie
Dorpsbelangen zet in op waardevolle contacten met ondernemers. Ook willen we Treeport opwaarderen naar Greenport en de vrijetijdseconomie binnen de gemeente beter op de kaart zetten.

Ondernemerschap in buitengebied stimuleren
We kennen Zundert als een ondernemende en innovatieve gemeenschap. Dit moeten we koesteren en stimuleren. In schuurtjes begint het vaak klein en bij succes groeit het uit tot een mooi ZZP- of mkb-bedrijf. Dorpsbelangen wil dit in het buitengebied blijven stimuleren met onder andere Bedrijf & Beroep aan huis. Tegelijk stellen wij wel grenzen aan de omvang. Ontwikkelingen in het buitengebied horen bij te dragen aan de klimaatopgaven.

Meer ambtelijke capaciteit voor contacten met ondernemers
Dorpsbelangen wil graag in contact staan met de bedrijven en samen tot oplossingen komen. Dorpsbelangen wil de bedrijfscontacten uitbouwen en een aparte portefeuille ‘Bedrijven’ creëren. Dorpsbelangen vindt dat het serviceniveau richting de ondernemers beter kan, zodat zij de gemeente meer als partner gaan ervaren. Wij zien het als voorwaarde dat de gemeente een passende voorraad bedrijventerreinen en bedrijfsverzamelgebouwen beschikbaar heeft. Ondernemers moeten iets te kiezen hebben.

Opwaarderen Treeport naar Greenport
Dorpsbelangen zet zich graag in om Treeport op te waarderen naar een Greenport (vergelijkbaar met Boskoop). Met het prachtige Boomteelt business Centrum op Hazeldonk heeft Zundert een unieke kans om de handelskracht in Zundert te vergroten en onze groene sector te versterken.

Verder ontwikkeling vrijetijdseconomie
Dorpsbelangen wil de vrijetijdseconomie verder ontwikkelen. We moeten samen met andere gemeenten in onze regio de aantrekkingskracht van ons mooie gebied en de gastvrijheid vergroten. Meer bezoekers, meer overnachtingen en ondernemers van vakantieparken die daarin op een duurzame manier willen investeren. Dorpsbelangen richt zich daarbij niet alleen tot bezoekers maar ook op onze eigen inwoners: dichtbij kunnen genieten en ontspannen geeft vitaliteit.