Ga naar de inhoud

Financien

  • door
geldzaken

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Financiën
Dorpsbelangen staat voor een kritisch financieel beleid. Lastenontwikkeling moet samengaan met ambities om te groeien. Dit moet leiden tot zichtbare resultaten voor inwoners van de gemeente Zundert. Investeringen horen gelijkelijk over de kernen verdeeld te worden.

Wisselgeld voor lastenverzwaring: zichtbare investeringen in de kernen
Dorpsbelangen heeft afgelopen jaren, samen met de wethouder Financiën in het college van B&W, een strak en kritisch financieel beleid gevoerd. Dit is ook in de toekomst hard nodig, zeker in tijden van grote onzekerheid. De meerjarenbegroting van Zundert laat duidelijk positieve cijfers zien. Er is ruimte gekomen voor toekomstige investeringen. Dorpsbelangen vindt het belangrijk om te laten zien dat, als er lastenverzwaring aan de orde is, dit gepaard moet gaan met zichtbare investeringen in onze kernen. Een voorbeeld hiervan is de onderwijshuisvesting in Rijsbergen, Klein-Zundert en Zundert. Deze eerlijke en duidelijke boodschap zetten wij in de toekomst door.

Eigen voorzieningen voor elke kern
Het onderhouden en investeren in onze kernen heeft een prijskaartje. Voorzieningen voor elke kern moeten we behouden tenzij verenigingen zelf anders willen. Dorpsbelangen is geen voorstander van het samenvoegen van voorzieningen over de kernen heen, tenzij de inwoners van de kernen zelf met voorstellen komen. De vijf kernen hebben ieder hun eigen identiteit. Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat zij deze behouden. De dorpsraden zijn hierin een belangrijke gesprekspartner.

Financiering eigendommen van de gemeente
Dorpsbelangen wil alternatieve vormen van financiering van het eigendom van de gemeente Zundert onderzoeken. Dit geeft mogelijkheden voor extra investeringen zonder dat de lasten voor de inwoners hoger worden. Bij deze alternatieve financieringen kijkt Dorpsbelangen kritisch naar de bijbehorende risico’s.