Ga naar de inhoud

Groen

  • door
Groen

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Groen
Wonen in een groene omgeving is prettig en gezond. Samen met inwoners en ondernemers gaan we voor groene wijken en een aantrekkelijk landschap met soortenrijke natuur.

Groene buurten zijn het uitgangspunt
Dorpsbelangen hecht aan voldoende groen in de wijk. Wonen in een groene omgeving is prettig en gezond. Groen is rustgevend, zorgt voor koelte bij hitte en helpt bij de opvang van regenwater. We willen voorkomen dat de openbare ruimte en particuliere tuinen verder verstenen. De dorpsraden nodigen we uit om mee te denken hoe we samen met inwoners kunnen komen tot een groenere wijk. Burgerinitiatieven voor groenonderhoud en acties als ‘tegeltje eruit – plantje erin’, het afkoppelen van goten met de ‘Bricky’, groene schoolpleinen en natuurlijke speelvoorzieningen passen daarbij. Informatie en educatie kunnen bewustwording en kennis vergroten en een groene ontwikkeling ondersteunen.
Voor Dorpsbelangen is ‘de groene buurt’ een speerpunt. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet er voldoende ruimte zijn voor groen. Denk aan het toepassen van groene daken en gevels, nestkasten, groene erfafscheidingen en open bestrating. Natuurinclusief bouwen vormt daarbij het uitgangspunt.

Behoud van een aantrekkelijk landelijk gebied
Zundert heeft een groot landelijk gebied en mooie landgoederen waar we kunnen wandelen, fietsen en paardrijden. We horen steeds vaker zorgen van inwoners over het verdwijnen van bomen en bosjes. Dorpsbelangen herkent deze zorgen. Bij een noodzakelijke kap hoort herbeplanting. Het is belangrijk dat het landelijk gebied aantrekkelijk blijft om er te wonen, werken en recreëren. Vanuit Treeport is eerder het inspiratieboek Groene Erven gemaakt. Samen met de Landschapsinvesteringsregeling zien we dit als belangrijke leidraad bij ontwikkelingen in het buitengebied. Dit betekent dat bij bedrijfsontwikkeling afspraken worden gemaakt over extra beplanting om de kwaliteit van het landschap te verbeteren.

Een gezonde soortenrijke natuur
De laatste decennia is in Nederland het aantal inheemse dieren en planten verminderd. Soorten dreigen te verdwijnen. De natuur raakt uit balans. Als Dorpsbelangen willen we dat ook volgende generaties kunnen genieten van de planten en dieren die hier van nature leven. Dorpsbelangen hecht aan vitale robuuste natuurgebieden. In het landelijk gebied zien we kansen in het combineren van opgaven rond klimaat, waterbeheer, milieu, recreatie (ommetjes), biodiversiteit en landschap.