Ga naar de inhoud

Mobiliteit

  • door
Verbindingen

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Mobiliteit
Dorpsbelangen zet in op het oplossen van knelpunten in de Risten en de Sint Bavostraat. Het doortrekken van de Beeklaan heeft op dit moment geen prioriteit. Verkeerstellingen blijven nodig om aan verkeersdata te komen en prioriteiten te bepalen.

Het is druk op het wegennet. We moeten dit intensief monitoren door het uitvoeren van verkeerstellingen. Signalen van onze inwoners nemen we daarbij mee. Door feitelijke en betrouwbare informatie te vergaren kunnen we de juiste maatregelen nemen of investeringen doen. Bijzondere aandacht moet uit gaan naar de zwakkeren in het verkeer: de voetgangers en de fietsers. Wegen, fiets- en wandelpaden moeten adequaat worden onderhouden. Een mogelijke oplossing is een betere begeleiding voor doorgaand vrachtverkeer in onze gemeente waardoor onze kwetsbare wegen in het buitengebied en dorpen worden ontlast.

Als Dorpsbelangen staan we achter de ontwikkeling van een openbaarvervoerknooppunt waar meerdere vormen van vervoer bij elkaar komen. We willen dat Breda, Roosendaal en Etten-Leur, maar ook Antwerpen en Brussel met het openbaar vervoer/buurtbus goed bereikbaar zijn.