Ga naar de inhoud

Onderwijs

  • door
Onderwijs

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Onderwijs
Dorpsbelangen wil meer sportieve, culturele en creatieve beweging voor kinderen. Havo-onderwijs moet volledig te volgen zijn in Zundert. We zetten in op de bouw van IKC Klein-Zundert en IKC Zundert.

Nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) in Zundert en Klein Zundert
Kinderen moeten kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. We willen meer sportieve, culturele en creatieve beweging voor kinderen. Een modern goed toegerust gebouw helpt onderwijzers om hun werk te doen en in te spelen op de behoefte van het kind. Dit betekent dat we inzetten op een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) in Zundert en een nieuw functioneel IKC in Klein Zundert. Dorpsbelangen wil nog steeds gaan voor nieuwbouw. Dit heeft voor ons de hoogste prioriteit, ook omdat het lang duurt voor een nieuw gebouw er eenmaal staat. Hierbij moeten we wel kostenbewust blijven en samenwerken met de schoolbesturen om de meest optimale financieringsvorm te vinden. We vinden het een positieve ontwikkeling dat de havo volledig gevolgd kan worden in Zundert aan het Mencia Sandrode.

Bewegings- en muziekonderwijs voor basisschoolleerlingen
Dorpsbelangen is voorstander van het aanbieden van buitenschoolse activiteiten waarbij kinderen hun talenten en interesses kunnen ontplooien. Hierbij denken wij aan muziek, beeldende kunst en dergelijke. Sporten is gezond. Bewegen is belangrijk voor kinderen, voor hun lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. Daarom behoren leerlingen in het basisonderwijs twee uur per week bewegingsonderwijs te krijgen. Muziekonderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van het brein. Een uur muziek onderwijs per twee weken zou al heel wat kunnen betekenen.

Kritisch zijn over aanbod aanvullend onderwijs
Dorpsbelangen vindt dat er wel kritisch gekeken mag worden naar het aanbod aanvullend onderwijs in de gemeente. Wat is de primaire rol van het onderwijs? En wat is de rol van gemeente? Is het huidige aanbod, bijvoorbeeld voor cultuur, efficiënt georganiseerd?

Beperken taalachterstanden bij volwassenen
Voor volwassenen willen we in blijven zetten op het beperken van taalachterstanden. Zeker omdat in de steeds toenemende digitalisering van onze samenleving taalvaardigheid belangrijker wordt.