Ga naar de inhoud

Sport

  • door
Sport

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Sport
Sport is van groot belang voor onze gezondheid. Het is een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven en zorgt voor waardevolle verbindingen. Daarom moet sport toegankelijk zijn voor iedereen. Dorpsbelangen ondersteunt goede initiatieven van verenigingen.

Een van de meest effectieve manieren om vitaal en gezond te blijven is sporten. Beweging is niet alleen goed voor een individu, maar zeker zo belangrijk voor de vitaliteit en leefbaarheid van onze samenleving. Het aanbod voor sport en beweging in de gemeente willen we behouden. De afgelopen jaren is het de jeugdcoaches vanuit de gemeente gelukt diverse activiteiten op te starten. We zien graag dat deze activiteiten worden opgenomen in het aanbod van bestaande (sport)organisaties en zonder hulp van de coaches aangeboden worden aan inwoners.

Sporten voor onze ouderen willen we stimuleren. Sport draagt bij aan het vitaal ouder worden, een hogere kwaliteit van leven en het langer zelfstandig kunnen blijven. Zo kan sport een verlichting in de zorgkosten en ontlasting van de zorg bewerkstelligen.

Dorpsbelangen streeft ernaar dat verenigingen zichzelf steeds meer kunnen redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning vanuit de gemeente. Verenigingen weten immers zelf het beste wat ze nodig hebben en wat ze daarvoor moeten doen. Dorpsbelangen wil verenigingen zoveel mogelijk ruimte bieden om de kwaliteit, duurzaamheid en het unieke karakter van elke vereniging te behouden. Budgetoverheveling op basis van maatwerk per vereniging kan hierbij een oplossing bieden.

Grote investeringen kunnen noodzakelijk blijken. Wij beoordelen deze op nut en noodzaak, wij letten met name op de effectiviteit van investeringen. Dat houdt in dat we met een kritische blik kijken naar wat daadwerkelijk nodig is en het antwoord van de gemeente daarop.