Ga naar de inhoud

Veiligheid

  • door
Veiligheid

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Veiligheid
Dorpsbelangen vindt een eerlijke en rechtvaardige samenleving van groot belang. Er is geen plaats voor criminaliteit in welke vorm dan ook. Dorpsbelangen wil met camera’s, toezicht en handhaving snelheidsovertredingen en foutparkeerders aanpakken. We willen meer aandacht voor de onzichtbare cybercriminaliteit.

Cybercriminaliteit
De samenleving verandert en daardoor ook het gedrag van de criminelen. Geholpen door de landelijke overheid moeten wij ook op gemeentelijk niveau onze handen uit de mouwen steken. Digitale criminaliteit is een onzichtbare vijand die steeds omvangrijker wordt. Wij hebben de verantwoordelijkheid tegenover onze inwoners om gemeentelijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Inspanningen op gemeentelijk ICT-niveau om de strijd met hackers af te wenden moedigen wij aan en ondersteunen wij.

Buurtpreventie koesteren
Naast digitale criminaliteit moeten ook alle andere criminele activiteiten bij de bron worden aangepakt en uitgeroeid. Buurtpreventie speelt hierin een belangrijke rol. Als verdachte personen of handelingen worden opgemerkt, kan dit door oplettende inwoners snel en effectief via buurtpreventie worden gemeld. Hierdoor geven we de politie extra ogen en oren. Dorpsbelangen heeft veel waardering voor de buurtpreventisten en hoopt dat met hun inzet onze samenleving veiliger wordt.

Locaties onaantrekkelijk maken voor criminele activiteiten
Vanuit de politiek zetten wij in op ruimtelijke ontwikkelingen waarbij geen plaats is voor criminaliteit. Denk hierbij aan leegstaande en vervallen gebouwen die een bijzondere aantrekkingskracht hebben voor criminele activiteiten. Omdat deze activiteiten zich verschuiven van hennepteelt naar druglabs, ervaren wij een intensivering van criminaliteit. Dit gaat bovendien gepaard met milieuverontreiniging. Het wordt helaas steeds lastiger, gevaarlijker en moeilijker om deze criminele activiteiten op te sporen. Grote alertheid is dus geboden. De inrichting van onze openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol.

Verkeersveiligheid vergroten door meer inzet van Toezicht en Handhaving en inzet van camera’s
Veiligheid op straat verschuift naar verkeersveiligheid. Ondanks de vele verkeerstechnische maatregelen ervaren inwoners nog veel verkeersonveiligheid. Dit wordt onderbouwd door het rapport Veiligheidsbeeld Gemeente Zundert. Met name hardrijders, parkeren op trottoir of berm en zeer grote voertuigen (buitengebied) in combinatie met toenemende verkeersdrukte, geven veel ergernis. Er is al veel gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar dit is een proces dat nooit klaar is, het kan altijd beter. Denk aan de onveilige situatie in de Risten in Rijsbergen en ook aan de hardrijders in de Molenstraat in Zundert. Dorpsbelangen maakt zich sterk voor de aanpak van de Risten en omgeving. In de in de Molenstraat dienen flitscamera’s te komen. Daarnaast stelt Dorpsbelangen voor om niet-noodzakelijk vrachtverkeer in dorp en buitengebied te weren.