Ga naar de inhoud

Woningbouw

  • door
Woningbouw

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Woningbouw
Zundert moet een aantrekkelijke gemeente blijven voor jong en oud. Dorpsbelangen vindt het daarom belangrijk om onze jeugd woonruimte te bieden en aan onze ouderen de mogelijkheid om door te stromen. Dorpsbelangen wil meer en kleinere (grondgebonden) woningen in de gemeente bouwen met het oog op de toekomst.

Voldoende woonruimte voor de Zundertse jeugd is belangrijk om onze dorpen ook in de toekomst vitaal te houden. De afgelopen jaren is er veel gebouwd in onze gemeente en er liggen nog meer plannen klaar. De vraag is of dat voldoende is om te voorkomen dat onze jeugd gedwongen wordt om buiten de gemeente woonruimte te gaan zoeken. Wij kijken nu al naar kansen om te voorkomen dat mensen vertrekken vanwege een te laag woningaanbod. Dorpsbelangen vindt dit een belangrijk speerpunt. Daarbij zijn twee belangrijke, landelijke, ontwikkelingen richtinggevend:

Voorrang sociale nieuwbouwkoopwoning voor eigen inwoners
Op landelijk niveau ligt er een voorstel om sociale nieuwbouwkoopwoningen voor maximaal dertig procent met voorrang toe te kunnen wijzen aan eigen inwoners van een gemeente. Voorbereidingen voor een wijziging in huisvestingwet zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken in gang gezet. Dorpsbelangen wil deze ontwikkeling daarna zo spoedig mogelijk ook op de gemeentelijke agenda krijgen.


Antispeculatiebeding
Op de tweede plaats zien wij dat woningen verkocht worden aan beleggers die deze huizen in de particuliere sector verhuren. Dorpsbelangen wil hierbij aansluiten op de landelijke ontwikkelingen om deze beleggingen af te remmen. Het gevolg hiervan is een betere doorstroming in de woningmarkt, wat weer kansen biedt aan onze starters.


Zorg om hoge huur en hoge huizenprijzen
Hoge huur- en huizenprijzen zijn een groot probleem voor de groep inwoners met minder financiële armslag. Dit ziet Dorpsbelangen als een uitdaging voor de woningbouwstichting en projectontwikkelaars. Om de huur- en huizenprijzen te kunnen verlagen, legt Dorpsbelangen meer nadruk op (energiezuinige) kleinere wooneenheden. Dit is niet alleen van belang voor starters, maar ook voor ouderen die een (te) groot huis hebben. Woningsplitsing hoort voor ons tot de mogelijkheden.