Ga naar de inhoud

Zorg

  • door
Zorg

Verkiezingen 2022
Speerpunten

Zorg
Dorpsbelangen wil de kwaliteit van de zorg in de gemeente Zundert verbeteren. Dorpsbelangen heeft oog voor de effectiviteit en samenwerking tussen zorgaanbieder, zorgverlener en cliënt.

De decentralisatie in de zorg is ingevoerd sinds 1 januari 2015. Dit betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebbende gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid. De zorg moest laagdrempelig worden en op één punt te verkrijgen zijn.

Landelijke ontwikkelingen leiden tot meer kosten: we hebben hierin slechts een beperkte keuze. Wij willen blijven inzetten op maatwerk in de zorg. We zetten in op behoud van fysiek en mentale vitaliteit van onze inwoners. Het gaat om de levenskwaliteit van mensen. Volgens Dorpsbelangen loopt dit in onze regio goed en kunnen wij op deze weg verder.

We gaan voor voortzetting van bestaand beleid en proberen het kwaliteitsniveau vast te houden ondanks de coronacrisis. Waarbij differentiatie in afstemming met de partners in het veld bespreekbaar is. Hierbij zullen we, zeker gezien de toename van kosten, wel kritisch moeten blijven op effectiviteit.