Ga naar de inhoud

Trouw aan de Toekomst

  • door

Persbericht
TROUW AAN DE TOEKOMST


Verkiezingsprogramma 2022-2026 Dorpsbelangen bekend: Trouw aan de toekomst

ZUNDERT – Het verkiezingsprogramma 2022-2026 van politieke partij Dorpsbelangen is klaar. Het programma bestaat enerzijds uit bekende speerpunten die de partij de komende bestuursperiode wil uitbouwen en anderzijds uit nieuwe speerpunten die de komende periode actueel zijn of worden. Het programma bevat twaalf concreet omschreven heldere ambities waarbij fijn wonen, werken en leven in Zundert centraal staan.

Bekende koers

Dorpsbelangen heeft ingezet op een aantal ontwikkelingen die volgens de partij nog niet klaar zijn. Denk aan de nieuwbouw van de IKC’s (Integraal Kind Centrum) in Zundert en Klein-Zundert, de dienstverlening richting bedrijven, burgerparticipatie, het op orde houden van het financiële huishoudboekje van de gemeente en het stimuleren van de zelfstandigheid van sportverenigingen. Lijsttrekker Johan de Beer: “Het is mooi dat de vaart erin begint te komen op een aantal thema’s die wij belangrijk vinden. Maar we zijn nog niet klaar. Het is de komende periode zaak om de focus hierop te houden. We blijven trouw aan deze onderwerpen. Vandaar ook ons verkiezingsthema: Trouw aan de Toekomst, met ervaren mensen en volop bestuurlijke ervaring. We kunnen echter nog een aantal slagen maken. Denk aan het verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven door ambtelijke capaciteit uit te breiden, het Dorpspanel – Inwonersadvies om inwoners nog meer te betrekken bij het beleid en financieel scherp aan de wind te blijven zeilen. Daar blijven wij ons hard voor maken.”

Actualiteit

Naast in gang gezette ontwikkelingen zijn er ook nieuwe en actuele thema’s die aandacht vragen. De Beer: “Ik pik er een aantal uit, zonder onze andere plannen tekort te willen doen. Denk aan vraagstukken als extra windmolens in ons mooie buitengebied, het terugdringen van snelheidsovertredingen in de kernen, woongelegenheid voor onze jeugd en de energietransitie, die voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Onze partij heeft daar duidelijke standpunten over.” Er zijn ook ’thema’s waarbij de invloed van een gemeente niet groot is. De Beer: “Denk aan onderwerpen zoals de decentralisatie van de zorg. We hebben misschien niet veel in te brengen op rijksbeleid, maar we kunnen wel kritisch zijn op hoe efficiënt partners samenwerken en inzetten op maatwerk voor inwoners.”

Meer informatie

Dorpsbelangen is ook te volgen op Facebook: https://www.facebook.com/dorpsbelangenzundert.

Over Dorpsbelangen

Dorpsbelangen is de grootste lokale partij in de gemeenteraad van Zundert en heeft op dit moment drie zetels. De partij bestaat veertig jaar en kenmerkt zich door een samenstelling van leden met een brede politieke belangstelling. Hierdoor vormt Dorpsbelangen een goede afspiegeling van de Zundertse samenleving. Dorpsbelangen betrekt de verschillende belangen van de Zundertse kernen en inwoners in haar besluitvorming. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart.