Ga naar de inhoud

Zuidelijke-verkeersontsluiting

  • door

Zuidelijke verkeersontsluiting

Zuidelijke verkeersontsluiting is meer dan het trekken van een lijntje op de kaart.

Dorpsbelangen krijgt momenteel vanuit meerdere inwoners vragen over hun visie op de zuidelijke verkeersontsluiting.

Graag willen we toelichten hoe we als Dorpsbelangen staan tegenover een zuidelijke ontsluiting/rondweg Zundert. Net als alle andere partijen zien we het liefst zo min mogelijk doorgaand verkeer door de woonwijken. De aanleg van de randweg heeft het verkeer in het centrum van Zundert sterk vermindert. We realiseren ons dat de verkeersdruk in Prinsenstraat is toegenomen. Het doortrekken van de randweg of een andere zuidelijke ontsluiting zou de verkeersintensiteit plaatselijk kunnen verminderen. De intensiteit kan echter elders toenemen. Een keuze voor een tracé voor de zuidelijke ontsluiting vraagt om een zorgvuldige afweging.

Bij de studie naar de randweg werd aangegeven dat met aanleg van de huidige randweg de verkeersintensiteit in Rijsbergen zou kunnen toenemen. We moeten constateren dat dit in de praktijk ook het geval is. Zeker in combinatie met het feit dat vrachtwagens de grens met België zijn gaan mijden is de overlast van autoverkeer en vrachtverkeer in het centrum van Rijsbergen groot.

Uit verkeerstellingen in oktober-november 2020 blijkt dat  de verkeersintensiteit op de Prinsenstraat is toegenomen tot 8.200 voertuigen per etmaal en op de Bredaseweg richting Rijsbergen is toegenomen naar 11.400 voertuigen per etmaal. De verkeersintensiteit is volgens deze meting in Rijsbergen veel hoger dan in de Prinsenstraat. We zetten als Dorpsbelangen in op een vervolg van de verkeersmetingen om in de toekomst de prioriteiten in het Verkeer- en vervoerplan te bepalen.

De aanleg van de huidige randweg heeft ons geleerd dat een goede studie nodig is om een juiste tracé te bepalen. Iedere aanpassing in de wegenstructuur leidt tot effecten elders. Het voeren van gesprekken met de omgeving en begeleiden van externe bureaus vraagt veel ambtelijke inzet. Ook krijgen we direct te maken met verschillende onderzoekskosten en zal uiteindelijk ook grondverwerving nodig zijn. Onze financiële ruimte en ambtelijke capaciteit is beperkt. We moeten keuzes maken. Vanuit Dorpsbelangen hebben we nu eerst voorrang gegeven aan de nieuwbouw van scholen in Klein-Zundert en Zundert, het aanpakken van de Schroef en willen we zicht op het aanpakken van de verkeersoverlast in centrum Rijsbergen.

We begrijpen dat de verkeersintensiteit in met name Prinsenstraat als overlast en onwenselijk wordt ervaren en een betere ontsluiting van Beekzicht en Wernhout gewenst is. Een zuidelijke ontsluiting houdt daarom onze aandacht. Als we uitspreken om met de zuidelijke ontsluiting aan de slag te gaan dan willen we dat zorgvuldig kunnen doen en ook waar kunnen maken. Op dit moment kunnen we die toezegging helaas niet doen.

 Met vriendelijke groeten,

Namens Dorpsbelangen,

René de Bruijn

Fractievoorzitter